Είναι επιβλαβείς οι αναθυμιάσεις λυμάτων;

Το αέριο της αποχέτευσης είναι υποπροϊόν της διάσπασης των φυσικών ανθρώπινων αποβλήτων. Το υδρόθειο στο αέριο αποχέτευσης είναι αυτό που του δίνει την χαρακτηριστική μυρωδιά του σάπιου αυγού. Το αέριο των υπονόμων δεν είναι απαραίτητα τοξικό σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, η χρόνια έκθεση ή τα υψηλότερα επίπεδα έκθεσης μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα δηλητηρίασης από αέριο αποχέτευσης στις αποφραξεις περιστερι.

Το αέριο υδρόθειο είναι επίσης γνωστό ως "αέριο του αποχετευτικού αγωγού, επειδή συχνά παράγεται από τη διάσπαση των αποβλήτων. Σε χαμηλά επίπεδα, το αέριο υδρόθειο έχει έντονη οσμή παρόμοια με σάπια αυγά. Μπορείτε να μυρίσετε το αέριο υδρόθειο σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που μπορεί να προκαλέσουν επιπτώσεις στην υγεία, οπότε η μυρωδιά του αερίου δεν σημαίνει πάντα ότι θα σας αρρωστήσει. Ωστόσο, σε υψηλότερα επίπεδα, η μύτη σας μπορεί να κατακλυστεί από το αέριο και να μην μπορείτε να το μυρίσετε.

Σε υψηλότερα επίπεδα, το αέριο υδρόθειο μπορεί να σας αρρωστήσει και να αποβεί μοιραίο. Ναι, το αέριο των υπονόμων μπορεί να σας αρρωστήσει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη σας κάθε περίεργη μυρωδιά που προέρχεται από τον υπόνομό σας. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε πώς να αναγνωρίζετε πιθανά συμπτώματα έκθεσης σε αέριο αποχέτευσης, επειδή ορισμένα αέρια αποχέτευσης είναι άοσμα ή βλάπτουν την αίσθηση της όσφρησης.

Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των αερίων του αποχετευτικού δικτύου στην υγεία και τι πρέπει να κάνετε αν υποψιάζεστε ότι έχετε εκτεθεί. Πώς μυρίζουν τα αέρια των υπονόμων; Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι το αέριο μυρίζει σαν λύματα, σάπια αυγά ή σήψη. Ενώ μια μυρωδιά δεν θα σας σκοτώσει, η παρατεταμένη έκθεση σε αέριο αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Εάν το πρόβλημα εντοπίζεται σε μέρος του συστήματος συλλογής λυμάτων, το μόνο που μπορεί πρακτικά να γίνει είναι η έκπλυση των υπονόμων προκειμένου να αυξηθεί ο ρυθμός ροής και να απομακρυνθούν τυχόν ιζήματα ή εμπόδια.

Επιπλέον, χλωριούχες λευκαντικές ουσίες, βιομηχανικοί διαλύτες και βενζίνη είναι συχνά παρόντα σε δημοτικά και ιδιωτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Ωστόσο, εάν ένα άτομο εισέλθει σε μια σήραγγα ή μια βαθιά τρύπα που περιέχει λύματα που υφίστανται αναερόβια διάσπαση, υπάρχει πιθανότητα να δηλητηριαστεί. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με επαγγέλματα όπως η κτηνοτροφία, η επεξεργασία λυμάτων και η διύλιση πετρελαίου ενδέχεται να εκτεθούν σε αέριο υδρόθειο κατά την εργασία τους.

Leave Message

All fileds with * are required