Γιατί είναι σημαντικός ο καθαρισμός των λυμάτων;

Όταν τα λύματα εισρέουν στις ρωγμές και τις χαραμάδες του σπιτιού σας, μπορεί να καταλήξετε σε πρόβλημα μούχλας, βακτηρίων ή ωιδίου. Όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί ευδοκιμούν σε υγρές συνθήκες. Δώστε τους τροφή με τη μορφή λίπους ή ανθρώπινων αποβλήτων και εξαπλώνονται γρήγορα. Η αποχετευτική σας γραμμή πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά και ο καθαρισμός της αποχέτευσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να τη διατηρήσετε σε κανονική λειτουργία.

Είτε οι αποχετευτικές σας γραμμές είναι φραγμένες από λίπος, ρίζες, συσσώρευση σαπουνιού, προϊόντα γυναικείας υγιεινής ή άλλα, πρέπει να το φτιάξετε γρήγορα. Σε παλαιότερα τμήματα της Ατλάντα υπάρχουν συνδυασμένα συστήματα αποχέτευσης που είναι αποχετεύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να συλλέγουν την απορροή των όμβριων υδάτων, τα οικιακά λύματα και τα βιομηχανικά λύματα στον ίδιο σωλήνα. Αν δεν καθαρίζετε τακτικά τις αποχετεύσεις του ντους και του νιπτήρα σας, όλη αυτή η συσσώρευση μπορεί να προκαλέσει καταστροφή στις αποχετευτικές γραμμές και τους σωλήνες του σπιτιού σας. Ο καθαριστής αποχετεύσεων χρησιμοποιεί νερό υψηλής πίεσης για να σπάσει την απόφραξη, να καθαρίσει τα τοιχώματα των σωλήνων και να ξεπλύνει τα συντρίμμια στο σύστημα αποχέτευσης μέχρι τον σωλήνα αναρρόφησης.

Πριν από την ανάληψη εργασιών καθαρισμού και επισκευής, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV). Ως αποτέλεσμα, τα λύματα υπερχειλίζουν στις κοινότητες και στις υδάτινες οδούς δημιουργώντας ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η λήψη αυτών των μέτρων προληπτικής συντήρησης και η επένδυση σε τακτικές υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή σημαντικών προβλημάτων. Η ανάγκη διατήρησης ενός καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος κατάλληλου για να ζουν και να εργάζονται οι άνθρωποι είναι κοινή για τους δήμους σε όλο τον κόσμο στις αποφραξεις περιστερι.

Ο προγραμματισμός τακτικών υπηρεσιών καθαρισμού αποχέτευσης από την The Plumbing Authority είναι ένα σημαντικό βήμα για να διατηρήσετε τα πράγματα σε βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας στο σπίτι σας. Όταν έχετε να αντιμετωπίσετε μια επίμονη απόφραξη των υδραυλικών εγκαταστάσεων, η πρώτη σας παρόρμηση μπορεί να είναι να πιάσετε το μπουκάλι με το χημικό καθαριστικό αποχέτευσης. Αφού οι αποχετεύσεις σας λάβουν έναν επαγγελματικό καθαρισμό, είναι σημαντικό να εξακολουθείτε να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα συντήρησης για να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία των αποχετεύσεών σας. Ένα συνδυαστικό καθαριστικό αποχέτευσης είναι πιο αποτελεσματικό από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο καθαρισμού μιας γραμμής αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένης της χειροκίνητης απομάκρυνσης των εμποδίων ή της εκτόξευσης μιας γραμμής με πίδακα.

Υδραυλικός καθαρισμός - Όπου εντοπίζεται απόφραξη στους υπονόμους, ένα ακροφύσιο εισάγεται στο σημείο πρόσβασης που βρίσκεται πλησιέστερα στην απόφραξη και απελευθερώνεται νερό με υψηλή πίεση που ωθεί την απόφραξη στο κύριο σύστημα αποχέτευσης. Είναι ζωτικής σημασίας να προγραμματίζετε τον καθαρισμό των αποχετεύσεων σε τακτική βάση, προκειμένου να αποφύγετε μελλοντικές δυσκολίες και υλικές ζημιές. ο καθαρισμός των αποχετεύσεων πρέπει να είναι συστηματικός, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύστημα συλλογής λειτουργεί σωστά και να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες δημιουργίας καθυστερήσεων και υπερχείλισης. Μηχανικός καθαρισμός - Σε αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές ράβδοι, ράβδοι χειρός και χειροκίνητοι κοχλίες αποχέτευσης που μπορούν να κόψουν, να ξύσουν, να τραβήξουν και να σπρώξουν τα συντρίμμια έξω από το σωλήνα.

Leave Message

All fileds with * are required